Provning

Provning

Fysikalisk provning

Olika provtyper:

Tryckpapper, kartong, tissue, smörpapper, tidningspapper.

Kontaktperson: Gerd Ahnström, 072 559 26 69 E-post

Grafisk provning

Olika provtyper:

Tryckpapper, kartong, smörpapper, tidningspapper, bestruket och obestruket.

Kontaktperson: Pia Renström, 070 381 56 57 E-post

Se film om olika absorptionsmetoder här.

Det är även möjligt att göra frekevensanalys för att hitta felkällor.