Stavbestrykning

Stavbestrykning

Traditionellt har stavbestrykning använts för att testa ytlim och bestrykningssmet för pålägg på grafiska papper. Men metoden har också visat sig vara värdefull för att testa bestrykning av nya kemiska lösningar. Metoden har därför fått en renässans och används nu i flera nya applikationsförsök, bland annat med nanocellulosa.

Effekterna av bestrykning med viskos, nanocellulosa och lut på olika provytor är några exempel på bestrykningslösningar som kan användas. Dessa lösningar förs på provet med hjälp av en stav. Olika stavar finns att tillgå, allt från släta till rillade för olika påläggsmängder och lösningar. Efter bestrykningen torkas provet med exempelvis IR-tork men flera torksätt finns att tillgå. Fler lager kan läggas på eller så kan provet testas direkt i MoRes lab.

Olika ytlim och smetar kan kokas och förberedas i MoRes jetkokare. Vanligtvis används prover i A4-format vid bestrykning men även mindre format går att bestryka. Stavbestrykning är en snabb metod som inte kräver några större materialmängder. Efter bestrykningen finns även många olika möjligheter att testa den bestrukna ytan, exempelvis kontaktvinkel, ytråhet och friktion. Ett bra komplement till övriga analyser av ytan är Cobb 60 och Cobb Unger. Provets styrkeegenskaper liksom luftpermeans och luftpermabilitet är exempel på andra intressanta tester som kan utföras.

Detta är ett axplock av våra analyser, möjligheterna är många. Film om absorptionsmetoder.

Kontakt: Pia Renström, 070-3815657, E-post

 

  • Stärkelsekokare

    Vi har en ytlimsstärkelsekokare, den är mycket användbar vid utvärderingar av olika stärkelsetyper, optiska vitmedel eller konverteringsmedel för ytlim.

    Läs mer