Utrustningar

Utrustningar

Med hjälp av flexibla papperspiloter arbetar MoRe Research även med frågeställningar där massa- och pappersegenskaper sammanförs, exempelvis mäldberedning och fibersammansättning samt vid produktutveckling.

Experimentell pappersmaskin (XPM) för papper och kartong

Experimentell pappersmaskin (XPM) för tissue. Läs mer om tissuetillverkning.

Dynamisk arkformare (Formette)

Finsk arkformare - kemisk massa, malkurvor, olika massainblandningar.

Rapid Köthen arkformare - mekanisk massa, enklare kemikaliestudier, retentionsstudier. Det går att utföra mer avancerade försök då det är möjligt att ställa in fler parametrar jämfört med den finska arkformaren.

Konkvarn Escher-Wyss - LC-malning som efterliknar fabriksmalningen väl och producerar en tillräckligt stor mängd massa för både fysikalisk testning och pilotförsök på vår experimentpappersmaskin och i vår dynamiska arkformer.

PFI-kvarn - standardiserad massaprovning. Provningsjämförelse, läs mer här.

Cylinderpress - temperatur-, hastighet- och tidsreglering.

Planpress - standardiserad press som oftast används vid handarkning.

Stålbandpress

Bänkbestrykare - screeningsförsök med A4-ark, även mindre arkstorlek går bra.

Viskositetsmätare

Stärkelsekokare - ångkokning av mäld- och ytlimsstärkelse.

Kalander - off-line med tryck- och temperaturreglering. En stålvals och en polymervals för superkalandrering.

Fysikalisk provning

Vid arktillverkning önskar vi att kunden fyller i en Checklista. Detta för att ge god kvalitet genom projektprocessen och minimera risken för missförstånd.

Kontakt: Madelene Nordquist, 073-065 86 87, E-post