Antrakinon

Analys av antrakinon i antrakinonprodukter och dispersioner

MoRe Research har utvecklat en gaskromatografimetod för att med mycket högre noggrannhet och precision, än vad som hittills ansetts vara tillräckligt, analysera höga koncentrationer antrakinon i antrakinonprodukter och dispersioner av antrakinon. 

Antrakinon används i form av en dispersion för att förbättra utbytet vid sulfatkoket och det är då viktigt att veta exakta mängden antrakinon för att satsa rätt mängd. Den av MoRe utvecklade metoden ger vid upprepade analyser av samma prov vid olika tillfällen en spridning på mindre än 1 %, mätt som relativ standardavvikelse mellan analyserna.

Metoden är användbar för kemikalieleverantörer som vill kontrollera sin antrakinonprodukt eller antrakinonhalten i sina råvaruleverantörers produkter. Även massafabriker som vill säkerställa att den antrakinon man köper håller rätt kvalité, eller som byter leverantör av antrakinondispersion, har nytta av denna metod.

Sedan tidigare har MoRe metoder för att analysera antrakinon i processvätskor, massa, papper och tallolja. MoRe har också utvecklat en metod för att analysera mycket låga koncentrationer av antrakinon i avloppsvatten med en kvantifieringsgräns på 5 µg/liter.

Kontakt