Bakvatten i pappersprocessen

Bakvatten i pappersprocessen

Bakvatten i pappersprocessen är det vatten som cirkulerar i pappersmaskinen och innehåller fibrermaterial, kemikalier och andra föroreningar från pappersmaskinen efter att pappret har bildats. Detta vatten kan innehålla en mängd olika ämnen, inklusive fibrer, lösbara organiska ämnen, partiklar, kemikalier som används i processen (såsom blekningsmedel, fyllmedel, ytbehandlingskemikalier), samt eventuella föroreningar som finns i det återvunna papperet.

Eftersom bakvattnet kan innehålla kemikalier och föroreningar måste det behandlas innan det släpps ut i avloppet eller återanvänds. Olika metoder för vattenrening används för att avlägsna eller minska koncentrationen av föroreningar och för att återvinna vatten och kemikalier för återanvändning i processen. Dessa metoder kan inkludera mekanisk filtrering, kemisk behandling, avsaltning och biologisk nedbrytning av organiska ämnen. Genom att effektivt hantera och behandla bakvattnet kan pappersbruk minska sin miljöpåverkan och uppnå hållbarhet i sin produktionsprocess.

Vi kan hjälpa er att analysera ert bakvatten och vi hjälper er gärna med att utveckla och optimera er process:

  • Anjoner
  • Katjonbehov
  • Karboxylsyror
  • Uronsyra
  • ASA, totalhalt
  • Kolhydrater, totalhalt
  • Lignin
  • Optiskt vitmedel
  • Stärkelse

Kontakt