Processakuten®

Ett verktyg för att lösa akuta processproblem.

Processakuten® är ett verktyg för att lösa akuta processproblem i ett massa- eller pappersbruk. Med kort varsel kan ett team från MoRe vara på plats för att, tillsammans med experterna i fabriken, lösa problemet. Processakuten® bygger på en framgångsrik kombination av MoRes erfarenhet av processproblem, analyser av processdata, information & kompetens hos fabrikspersonalen, specialanalyser och studier på laboratoriet eller i pilotskala. 

Vi är även duktiga på kartering.

Vi är ackrediterade på miljöanalyser på tex avloppsvatten, recipientvatten, lakvatten och processvatten se listan här.

Processlösningar

Kontakta gärna någon av dessa personer om ni vill diskutera processlösningar inom:

Bioraffinaderifrågor, pappersrelaterade processfrågor: Lars Sundvall, 070-5265221, E-post

 

 

 

 • Trouble shooting

  Vi kan hjälpa dig med akuta problem i processen. Vi ger dig snabbt svar när du skickar prover till vår service för trouble shooting. Ring oss!

  Läs mer

 • Våtändeskemi

  Har ni körbarhetsproblem? Ring oss så hjälper vi er!

  Läs mer

 • Inkrustproblem

  Har ni inkrustproblem? Ring oss så hjälper vi er!

  Läs mer