OBA

OBA i pappers och massaprocessen

Optiska vitmedel eller OBA (Optical Brightening Agents) är kemikalier som används i pappers- och massaprocessen för att förbättra pappersprodukternas visuella uppfattning av vithet och ljusstyrka. Dessa kemikalier absorberar osynligt ultraviolett ljus och omvandlar det till synligt blå-violett ljus, vilket resulterar i en upplevd förstärkning av vitheten i papperet.

I processen tillsätts OBAs antingen direkt till pappersmassan under massablandningen eller till ytbeläggningen under ytbehandlingen av papperet. OBAs kan användas enskilt eller i kombination med andra blekningsmedel och ytbehandlingskemikalier för att uppnå önskade optiska egenskaper hos pappersprodukterna.

Trots de visuella fördelarna med OBAs finns det vissa nackdelar, inklusive möjliga effekter på långsiktig ljusbeständighet och risker för känslighet mot ljus och åldrande över tid. Därför måste användningen av OBAs balanseras med kraven på hållbarhet och produktkvalitet i pappers- och massaprocessen.

När det gäller livsmedelsförpackningar är det viktigt att notera att användningen av OBAs kan vara föremål för reglering och krav från tillsynsmyndigheter för livsmedelssäkerhet. Det är nödvändigt att försäkra sig om att de kemikalier som används är säkra för kontakt med livsmedel och att de inte migrerar till livsmedlet i skadliga nivåer.

Vi kan hjälpa er att analysera OBA:

  • ISO Brightness
  • pH
  • Torrhalt
  • Viskositet

Det går även att titta på OBA i mikroskop och Svepelektronmikroskop/EDX.

Kontakt Christina Wedin