Metanol

Metanol/Orent kondensat

Trots lukten så analyserar och karaktäriserar vi er Metanol/Orent kondensat!

 • Metanol
 • Vattenhalt
 • Ammonium
 • Total kväve
 • TRS (svavelväte, metylmerkaptan, dimetylsulfid, dimetyldisulfid)
 • Total svavel
 • Monoterpener (α-pinen, β-pinen, 3-caren, limonen)
 • Total monoterpenoider
 • Total sesquiterpener
 • Total diterpenoider
 • GC-MS: Screening övriga organiska föreningar

Kontakt