Kolofonium

Kolofonium

Kolofonium förekommer naturligt i ved men finns även i andra produkter. Allergier mot kolofonium finns och vi kan identifiera och mäta kolofoniumhalten i produkter.

Exempel på produkter det kan finnas i: Kosmetika, plåster, tejp, färg, såpa, rostskydd, skärvätskor mm.

Kolofonium, ett samlingsnamn för hartssyror, finns naturligt i extraktivämnen från tall, gran och lärkträd och hamnar därför i allra största utsträckning i talloljan efter koket. Små mängder kan följa med massan och hamna i olika produkter och ger i regel inga problem. I en dansk undersökning av 2 000 patienter med eksem hade dock 3,7 % allergi på grund av hudkontakt med kolofonium. Störst risk att drabbas av kolofoniumallergi är vid långvarig hudkontakt med klistrande material som plåster, bandage, kosmetik, bindor mm. För den som drabbas av kontaktallergi orsakad av kolofonium finns risken att den består resten av livet.

Det finns på några marknader gränsvärden för innehåll av kolofonium och vi har därför på senare tid fått ett antal uppdrag och förfrågningar för analys av kolofoniumhalt i massa som ska användas i hygienprodukter. Vi har metoder att analysera kolofoniumhalt i massa genom att analysera hartssyror med gaskromatografi. Ibland används tre av dessa hartssyror, abietinsyra, dehydroabietinsyra och 7-oxodehydroabietinsyra som markörer för kolofonium. För att kunna utföra analysen behövs minst 20 g massa.

Synonymer: naturharts, talloljeharts, tallharts, hartsolja, rosin, rosin oil,
kolofoniumgummi, kolofoniumtallolja (abietinsyra, abietin alkohol, abietyl alkohol)

Kontakt