Direktiv

Direktiv

Analysbehov i samband med Reach?

MoRe kan erbjuda många av de analyser som behöver utföras inom ramen för Reach registrering. Vi kan också ta fram flertalet av de spektrala data som i många fall krävs i samband med Reach, exempelvis med tekniker som UV-VIS, IR och GC-MS. 

Reach är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reglerna finns i en EG-förordning och ska därför tillämpas direkt av företagen, utan att översättas i svenska regler. Genom Reach omfattas gamla och nya ämnen av samma krav på kunskap. Ansvaret för att göra riskbedömningar och att utföra tester ligger på industrin. 

Kontakta oss när du behöver hjälp med analys av svartlut, grönlut, grönlutsslam, tallolja eller andra provtyper inom ramen för ert Reach-arbete. Vi har erfarenhet kring dessa analyser.

Behöver ni hjälp med TRS-gaser enligt EU-direktiv 2010/75/EU BAT-direktiv?

Kontakter
Christina Wedin, +4670 544 93 99 E-post