Böjmotstånd

Böjmotstånd

MoRe kan mäta böjmotstånd med konstant nedböjningshastighet av papper och kartong enligt ISO 2493-1. Det här är en tvåpunktsbelastningsmetod med områden 20- 10 000 mN. Lämpar sig inte för wellpapp men delar av den går att mäta. Böjningsvinkeln är 15 grader och böjningslängden är 50 mm. 10 mms böjningslängd kan användas vid svagare material. Men resultat från olika böjningslängd är inte jämförbara. Material som får en permanent böjning vid 15 grader kan 7,5 grader användas.

Förarbete: Innan provning sker en provhantering enligt ISO 186 och konditionering enligt ISO 187 samt ISO 536 ytvikt.

Mätstorheter: Böjmotstånd och böjmotståndsindex