Scott bond

Scott bond

Scott bond

Intern fiberbindning testas med Scott bond enligt standard Tappi 833 och ISO 16260 lämpar sig för papper och kartong. Genom att splitta arket i två delar mäts medelenergi (kJ/m2) för arbetet. Syftet är att mäta styrkan för att separera fibrerna inuti ett ark som kan generera delaminering.

Förarbete: Innan provning sker en provhantering enligt ISO 186 och konditionering enligt ISO 187 samt ISO 536 ytvikt.

Kontakta oss gärna vid frågor Kontaktuppgifter