Viktal

Viktal

Viktal (vikstyrka)

Bestämning av vikstyrka enligt ISO 5626 för papper upp till 0,25 um tjock och dragstyrka på 1,33 kN/m. Detta sker genom att vika en testremsa fram och tillbaka till brott uppstår.

Förarbete: Innan provning sker en provhantering enligt ISO 186 och konditionering enligt ISO 187.

Mätstorheter: Vikstyrka: Logaritmen av antal vikningar fram och tillbaka till brott. Viktal: Antilogaritmen av vikstyrka.