Ytvikt

Ytvikt

Ytvikt

Metod ISO 536 mäter ytvikt för papper och papp. Det är viktigt att veta hur många fibrer det finns på en specifik yta inom pappersprodukter.

Förarbete: Innan provning sker en provhantering enligt ISO 186 och konditionering enligt ISO 187 samt fukthalt om önskvärt enligt ISO 287.

Mätstorhet: Ytvikt där massan för en specifik yta analyseras i g/m2.

Kontakta oss gärna vid frågor Kontaktuppgifter