Papper och kartong

Papper och kartong

 

 • AKD, hydrolyserad
 • AKD, totalhalt
 • Alkalireserv
 • ASA, totalhalt
 • Askhalt, 900°C
 • Bestrykningslager, antal, sammansättning SEM
 • Bestrykningstjocklek Ljusmikroskopi/ SEM
 • Diisopropylnaftalener, DIPN
 • Fiberanalys, masatyp och vedslag
 • Flyktiga organiska föreningar
 • Fukthalt
 • Fyllmedel, typ och mängd SEM
 • Fyllmedelsfördelning, z-riktning SEM
 • Kallvattenextrakt
 • Karbonat, TIC
 • Konduktivitet, vattenextrakt
 • Kärlceller Ljusmikroskopi
 • Metaller
 • Ca, Cu, Fe, Mg, Mn
 • K, Na
 • Cd, Pb
 • Al, Ba, Co, Cr, P, Si, Zn mm
 • OBA fördelning, z-riktning Ljusmikroskopi
 • Optiskt vitmedel
 • Pentaklorfenol
 • pH, vattenextrakt
 • SEM-bild
 • Stärkelse, totalhalt
 • Stärkelsefördelning, z-riktning Ljusmikroskopi
 • Torrhalt
 • Tvärsnittbild Ljusmikroskopi/ SEM
 • Varmvattenextrakt
 • Vattenextraherbar substans
 • Yt pH
 • Åldringsbeständighet och hållbarhet-Arkivpapper
 • Åldringsbeständighet och hållbarhet-Dokumentpapper

 

Kontakt