Processvätskor

Processvätskor

 • Alkoholer
 • Antrakinon
 • COD
 • DMS, DMDS, mm
 • Extraktivämnen, GC-MS
 • Extraktivämnen, grupp separation, gaskromatografi
 • Extraktivämnen, utsaltningsmetod, gravimetriskt
 • Fosfat
 • Fosfor, totalhalt
 • Furfural, HMF, levulinsyra
 • Karboxylsyror
 • Katjonbehov
 • Kisel, totalhalt
 • Klorat
 • Klorid
 • Klorit
 • Kolhydrater, lösta
 • Kolhydrater, totalhalt
 • Komplexbildare, EDTA, DTPA, NTA
 • Konduktivitet
 • Lignaner
 • Lignin
 • Lignosulfonat, molekylviktsfördelning
 • Löst organiskt kol, DOC
 • Metaller
 • Ca, Mg, Mn, Al, Si, Fe
 • Ba, Cu, K, Na, P, Zn mm
 • löst kalcium
 • Nitrat
 • Oförtvålbara ämnen (neutralämnen, gravimetriskt)
 • Oxalsyra, löst halt
 • Oxalsyra, totalhalt
 • pH
 • Sulfat
 • Sulfit, sulfat, tiosulfat
 • Suspenderat material
 • Suspenderat material, 70 um
 • Svavel, totalhalt
 • Terpener
 • Torrhalt
 • Totalt kol, TC
 • Totalt oorganiskt kol, TIC
 • Totalt organiskt kol, TOC
 • Uronsyror

Kontakt