Analyser

Temperatur and viskositet

Den nya viskositetsmätaren är försedd med ett temperaturkontrollerat bad för bestämning av samband mellan olika temperaturer och motsvarande viskositetsvärden. För vissa applikationer kan temperaturens inverkan på en lösnings viskositet vara direkt kritisk.

– Vi kan variera temperaturen i badet mellan 10 oC och 150 oC genom att använda olika media, säger Madelene Nordquist. Den nya viskositetsmätaren ger mycket säkra samband mellan temperatur och viskositet. Exempel på kunduppdrag kan vara att vi mäter olika smetkomponenters viskositet, vilket ger kunden en uppfattning om viskositeten i den färdiga bestrykningssmeten.

Homogena lösningars viskositet kan bestämmas, men däremot inte fibersuspensioner eftersom de inte är homogena lösningar. Viskositetsmätaren installeras under september och köps från Brookfield.

Kontakt