Havsvatten och brackvatten

Analyspaket för havsvatten och brackvatten

 

 • Aluminium, Al SS 028210, utg 1
 • Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005
 • Färg SS-EN ISO 7887:2012, del C, mod
 • Färg SS-EN ISO 7887:2012, del D
 • Fosfat som fosfor SS-EN ISO 6878:2005, mod
 • Fosfor, totalt SS-EN ISO 6878:2005
 • Kemisk syreförbrukning, CODCr Hach Lange LCK 814
 • Konduktivitet SS-EN 27888, utg 1
 • Kväve, totalt SS-EN ISO 11905-1:1998
 • Nitrit och nitrat som kväve SS-EN ISO 13395, utg 1
 • pH SS-EN ISO 10523:2012
 • Syre, löst SS-EN 25813, utg 1
 • Totalt organiskt kol, TOC Hach Lange LCK 385
 • Totalt organiskt kol, TOC Hach Lange LCK 386

Analyserna ovan är ackrediterade analyser, nr 10217.

Kontakt