Analyspaket för massa

Analyspaket för massa

Behöver ni utvärdera er massa? Vill ni följa er massas egenskaper under malningsförloppet? Då kan ni kontakta oss, vi har lång erfarenhet i massaprovning.

 • Malgrad SR / CSF (ISO 5267-1, -2)
 • Water Retention Value WRV (ISO 23714)
 • Fiberdimensioner (längd, bredd, form, vikt, fines, fördelning, spet, kinks)
 • Fiberandel (mikroskopi)
 • Finesandel (Brit Jar) (SCAN CM 66:05)
 • Arkning (finsk med eller utan bakvatten) (ISO 5269-1)
 • Ytvikt (ISO 536)
 • Tjocklek, densitet/bulk (ISO 534)
 • Dragstyrkeegenskaper (ISO 1924-2, -3)
 • Sprängstryka (ISO 2758)
 • Rivstyrka (ISO 1974)
 • Luftpermeans (ISO 5636-3)
 • Ljusspridningkoefficient, s (ISO 9416)
 • Ljusabsorptionskoefficient, k (ISO 9416)
 • Massaljushet (ISO 2470-1, -2)
 • Kolhydrater
 • Alfa- beta- gamma- cellulosa
 • Extrakthalt
 • Fiberladdning
 • Kappatal
 • Metaller
 • Viskositet
 • Uttvättbar COD
 • TOC

För mer information och prisuppgifter kontakta: Pia Renström, 070-381 56 57,  E-post

Det finns även möjlighet att vara med i vår provningsring för PFI-kvarnen.

Om ni vill diskutera processlösningar kring detta område kontakta gärna: Roberth Byström 070-200 06 79, E-post