Analyspaket

Analyspaker för förpackningar

Här nedan hittar ni våra analyser för att utvärdera förpackningar.

 • Aska ISO 1762/2144
 • Fukthalt ISO 287
 • Tjocklek, bulk och densitet ISO 534
 • Ytvikt ISO 536
 • Luftpermeans, Bendtsen ISO 5636-3
 • Brottseghet SCAN P 77
 • Dragstyrkeegenskaper ISO 1924-2, -3
 • Rivstyrka ISO 1974
 • Sprängstyrka ISO 2759
 • Dragstyrka i Z-led ISO 15754
 • Dragstyrka i Z-led Scan P 80
 • Youngs modul i z-led Scan P 80
 • Böjresistans ISO 2493
 • Kompressionsstyrka, SCT ISO 9895
 • Plankrosstyrka, FCT ISO 3035
 • Ring crush test, RCT ISO 12192
 • Strukturtjocklek och densitet SCAN P 88
 • Betaradiogram <100 gsm
 • Hygroexpansion ISO 8226-1,-2
 • Ytråhet, Bendtsen/PPS ISO 8791-2,-4
 • Cobb ISO 535

 Fler analyser:

 • Fukteffekter, klimatkammare
 • Krympning av inspända ark SCAN CM 70
 • Vattenånggenomgång ISO 2528, 9932
 • Dragstyrka våt SCAN P 20
 • Initial våtstyrkeindex SCAN CM 31
 • Initial våtstyrka vid olika torrhalter SCAN CM 69
 • Sughöjd, Klemm metod ISO 8787
 • Beständighetsprovning
 • Mikrobiologi (totala antalet kolonier, antal ytkolonier)

Kontakt