Sötvatten

Analyspaket för sötvatten

 

 • Kalcium, Ca SS 028161, utg 2
 • Magnesium, Mg SS 028161, utg 2
 • Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg 1
 • Aluminium, Al SS 028210, utg 1
 • Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005
 • Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 SS-EN 1899-1, utg 1/SS-EN ISO 5814:2012
 • Färg SS-EN ISO 7887:2012, del C, mod
 • Färg SS-EN ISO 7887:2012, del D
 • Fosfat som fosfor SS-EN ISO 6878:2005, mod
 • Fosfor, totalt SS-EN ISO 6878:2005
 • Järn, Fe SS 028129, utg 1
 • Kemisk syreförbrukning, CODCr Hach Lange LCK 814
 • Kemisk syreförbrukning, CODMn SS 028118, utg 1
 • Konduktivitet SS-EN 27888, utg 1
 • Kväve, totalt SS-EN ISO 11905-1:1998
 • Nitrit och nitrat som kväve SS-EN ISO 13395, utg 1
 • pH SS-EN ISO 10523:2012
 • Syre, löst SS-EN 25813, utg 1
 • Totalt organiskt kol, TOC Hach Lange LCK 385
 • Totalt organiskt kol, TOC Hach Lange LCK 386
 • Turbiditet SS-EN ISO 7027, utg 1

Analyserna ovan är ackrediterade analyser, nr 10217.

Kontakt: Christina Wedin, 070-544 93 99, E-post