Tissuepaket

Tissuepaket

Nedan hittar ni våra analysmetoder inom tissue. Vi har även en komplett tissuemaskin som är ett utmärkt verktyg för att utvärdera era massor eller kanske testa några nya kemikalier med.

 • Aska (ISO 1762, 2144)
 • Fukthalt (ISO 287)
 • Ytvikt (ISO 12625-6)
 • Tjocklek, bulk och densitet (ISO 12625-3)
 • Dragstyrkaeegenskaper (ISO 12625-4)
 • Dragstyrka våt (ISO 12625-4)
 • Färg (ISO 12625-15)
 • Ljushet (ISO 12625-7)
 • Opacitet (ISO 12625-16)
 • Mjukhet (STFI PR-124(79)-MJ)
 • Betaradiogram <100 gsm
 • Kräppningsgrad
 • Ytråhet, Bendtsen/PPS (ISO 8791-2, -4)
 • Sughöjd, Klemm metod (ISO 8787)
 • Vattenabsorption, lutande plan
 • Beständighet (acc åldring, xenonljus mm)

För mer information och prisuppgifter kontakta: Pia Renström, 070-381 56 57, E-post

Om ni vill diskutera processlösningar kring detta område kontakta gärna: Lars Sundvall, 070-5265221, E-post