Spinnpilot

Spinnpilot

MoRe är ensamma i Europa om att under samma tak ha en komplett kedja av piloter; från flisning, kokning och blekning via viskoslösning till färdig viskostråd i spinnpiloten. 

I den kan vi använda olika sammansättningar av spinnbadet och därmed erbjuda kunder projekt inom hela kedjan från råvara baserad på lignocellulosa fram till färdig tråd. Kunderna kommer att vara befintliga dissolvingproducenter, kommande aktörer inom detta område och olika forskningsinitiativ. 

Genom att utvärdera både spinnprocessen och trådens egenskaper kan kunskap om dissolvingcellulosan för vidareförädling till tekniska eller textila viskosmaterial samlas. Piloten ägs av Processum Biorefinery Initiative, medan MoRe sköter driften. 

Flera massatillverkare undersöker sina möjligheter att öka sin produktion av dissolving alternativt, från ett helt annat segment, konvertera processen mot detta område. I dessa arbeten passar våra piloter ända fram till färdig tråd som hand i handske.

Kontakt