Fibermätningar

Fibermätningar

PulpEye - en viktig del av MoRes analysutrustningar

Vi använder vår PulpEye till att analysera fiberegenskaperna i de utvecklingsprojekt vi bedriver tillsammans med våra kunder samt även för att karakterisera kundernas massor i deras kontakt med sina kunder. Det vi mäter med PulpEye är: fiberlängd, fibercurl, fibercoarseness och fiberbredd liksom fines spet och kinks.

MoRe bedriver många projekt med flera olika typer av råvaror, vilka ställer stora krav på fiberanalysatorn. Vi kan, efter en mild delignifiering av materialet, exempelvis mäta på utgångsmaterialet ved och ettåriga växter. Sedan använder vi naturligtvis mätaren för att analysera massor efter de olika processtegen i fabrikerna och även från motsvarande massor framställda i laboratoriet.

En intressant sak i sammanhanget är att MoRe legotillverkar Dynamic Drainage Analyzer, DDA, som PulpEye AB marknadsför och säljer över hela världen. Den senast sålda enheten levererades till en kund i Kina. Med DDA åstadkoms en verklighetstrogen simulering av avvattningsförhållandena i en modern pappersmaskin och analysatorn är därför användbar för att till exempel studera effekten av olika kemikalietillsatser till mälden. En PC kontrollerar hela analysen och beräknar avvattningstid och permeabilitet. MoRe använder den egna DDA-analysatorn till att simultant mäta retention, formation och torrsubstans.

Det går även att använda mikroskopi för att karakterisera fibrer.

Kontakt