Kapaciteten på membranfiltreringen

Kapaciteten på membranfiltreringen

Intresset för projekt som innebär separering av komponenter i större volymer ökar. MoRe Research har därför investerat i en flexibel tank på 500 liter som kopplas till den existerande pilotanläggningen för membranfiltrering.

I takt med att intresset för att plocka ut fler ämnen ur olika procesströmmar stiger också behovet av att det finns pilotutrustningar som klarar större volymer. För att vara rustad för detta behov har MoRe investerat i en stor tank som på olika sätt kan kopplas till den befintliga kontinuerliga piloten för membranfiltrering.

Tanken är dubbelmantlad vilket gör att vi kan varmhålla innehållet. I botten är den också försedd med en frekvensstyrd omrörare samt urtappning. På toppen finns olika uttag för inflöde av aktuella procesströmmar.

Den nya tanken kan användas som feedtank till membranfiltreringspiloten, men också fungera som mellanlagringstank vid försök som kräver membranfiltrering i två steg. På så vis har vi en flexibilitet som gör att vi kan ta fler och mer omfattande uppdrag.

Tanken är mobil vilket gör att den även kan användas för andra ändamål som kräver större volymer och vid behov varmhållning.