Skumdämpare

Varför skummar det?

Vår Foam Tester används ofta i samband med skumningsproblem och vid utvärdering av olika skumdämpare. Genom att använda kundens filtrat eller andra processvätskor kan vi utvärdera olika skumdämparlösningar utan att man behöver göra stora och dyra fullskaleförsök.

Processkemi och vedråvara varierar varför en skumdämpare som fungerar utmärkt i ett system kan vara verkningslös i ett annat. Varje system måste därför optimeras utifrån sina egna förutsättningar och då kommer MoRes skumdämparpaket av analyser och rekommendationer in.

Bruken har ofta en leverantör av skumdämpare och vill helst hålla sig till den eftersom ett byte kräver omfattande analyser och försök. Skäl till att byta kan vara möjlighet till en effektivare eller billigare produkt, att man har skumproblem som den nuvarande produkten inte klarar eller att produkten kräver för stora och därmed dyra doseringsnivåer.  

Genom att analysera de aktuella processfiltraten i vår Foam Tester kunde vi fastställa orsaken till ett komplicerat skumningsproblem. Vi kan också utvärdera olika skumdämpare liksom att studera vart silikonet i skumdämparna tar vägen. Det får ju inte stanna och klumpa ihop sig med harts och andra föroreningar, vilket kan ge produktionsproblem både i pappersbruk och i tryckerier. Genom att tillämpa de olika analysdelarna i vårt skumdämparpaket fick vi svar på kundens frågor. 

   
Kontakt