EW-malning

EW-malning

Malningen är ett processteg som ibland är eftersatt, vilket kan ge för hög energiförbrukning och produktegenskaper som inte är optimala. MoRe har utrustning och erfarenhet för att tillsammans med kunden optimera malstrategin. I ett fall nyligen kunde en kvarn ställas av som resultatet av en malstudie.

Vi har stora möjligheter och stor vana av att göra malningsstudier i fabrik. När vi genomför en studie så kör vi olika kvarnkombinationer med varierande effekt på olika kvarnar. Vi tar ut massaprover efter kvarnarna och testar olika egenskaper hos papperet och fibrerna i mälden, liksom avvattningsegenskaperna. Givetvis registrerar vi alla relevanta process- och kvalitetsdata under försökskörningen. 

Genom att kombinera resultaten av våra analyser på MoRe med fabriksdata kan vi föreslå ändringar i malstrategin i det aktuella mälderiet. Vi kan också göra referensmalningar i vår Escher Wyss-kvarn och får på så vis fram ett performance index för malningsdelen i det aktuella mälderiet. Vi har bland annat varit involverade i studier som i ett fall resulterat i att en kvarn som inte behövdes kunde ställas av, vilket sparar stora pengar.

Vi har också andra kvarnar, exempelvis PFI-kvarn, för att i labskala kunna utvärdera olika massors malbarhet och produktegenskaper.

Många bruk står inför behov av att förändra produktionen som en följd av att efterfrågan på olika papperssegment går ner. Det kan betyda att papperets sammansättning förändras, eller att helt nya produkter börjar tillverkas.

I dessa fall kan det få konsekvenser tidigare i kedjan och därmed för hur malningen ska ändras. Det betyder att malstrategin bör ses över så att malningen kan ske så energieffektivt som möjligt och ge de nya produkterna optimala egenskaper. Det gäller att ta tillvara potentialen i fibrerna på bästa sätt.

Läs mer om malstudier.

Kontakt