Fysikalisk provning

Fysikalisk provning

När pilotkörningar eller fabrikskörningar genomförts, eller när kunderna löpande vill följa kvalitetsstabiliteten/-utvecklingen, göra konkurrentanalyser eller utveckla nya produkter, tar MoRes experter inom våtprovning och pappersprovning hand om proverna för analys.

Vår verksamhet består av två delar, ett rum för våtprovning och ett rum med konstant luftfuktighet och temperatur för provning av papper. Vi har egentligen möjlighet att prova allt som en kund kan tänkas vilja ha provat när det gäller fysikaliska egenskaper hos papper och massor av olika typer, från tissue till kartong liksom både kemiska och mekaniska massor/papper.

I våtlabbet mal, arkar och torkar vi proverna för vidare testning inne på papperslabbet. Vi har både PFI-kvarnar och Escher-Wyss kvarn, finska arkformar liksom en Rapid Köthen arkform. Vid arkning av mekaniska massor vilka har en viss andel 0-fibrer, liksom för kortfibermassor och mälder med fyllmedel, kan vi arka med återföring i såväl en finsk arkform som i Rapid Köthen. På så vis får vi ett ark som efterliknar resultatet på en pappersmaskin, förutom då naturligtvis fiberorienteringen. Beroende på kundens önskemål kan vi sedan torka de arkade proverna på olika sätt och under olika tryck.  

Vi har ett komplett papperslabb för fysikalisk testning av papper av alla typer. Givetvis kan vi använda alla standardiserade testmetoder, men där sådana inte finns, har vi metoder som vi utvecklat själva som resultat av önskemål från kunder eller från andra avdelningar hos MoRe. Ett exempel är en splittningsmetod som ger svar på hur fiberorienteringen kan variera i olika skikt tvärs genom papperet. Det har också hänt att vi för en kunds räkning fått ändra klimatet i vårt papperslabb för att passa dennes speciella krav. Vi har alltså en stor flexibilitet.

Oftast får vi prover från körningar i MoRes kokeri, blekeri, den dynamiska arkformern eller experimentpappersmaskinen. Vanligt är också att vi får prover från fabrikskörningar där man följer upp hela eller delar av fiberlinjer.  Proverna tas då före och efter varje processteg för att se hur varje steg påverkar massan och dess egenskaper. Vår uppgift är då att mala, arka och prova arken.

Vi får också prover kopplat till kundernas produktutveckling. Då är det inte ovanligt att vi bara får veta precis så mycket vi behöver för att genomföra den provning som kunden vill ha. Andra gånger får vi mycket information och då kan vi ge ytterligare förslag till provning av egenskaper som kunden har nytta av.

 Vi arbetar självklart till stor del med standardmetoder, men vi bedriver ingen "standardverksamhet" utan kan ta oss an en lång rad provningar och kombinationer av provningar så att varje kund får just det man behöver. 

Dessutom har vi en fabriksvana och vet hur processerna fungerar i verkligheten. Detta gör både jobbet roligare och underlättar den löpande dialogen med kunderna.