Mekaniska massor och kemikalier

Utvärdering av mekaniska massor och kemikalier

Rapid Köthen är en automatiserad arkform som erbjuder betydande fördelar vid utvärdering av mekaniska massor och kemikalier. Genom att torkningen sker under tryck och hög temperatur, sker en mjukgöring av ligninet vilket i sin tur bidrar till att ge arket ökad styrka.

I Rapid Köthen produceras automatiskt ark med en diameter på 20 cm. Efter avvattningen genomgår arkens torkningsprocess under tryck vid en temperatur på ungefär 85 °C. Detta resulterar i att ligninet mjuknar och integreras i arket. Denna process efterliknar i hög grad förhållandena i en pappersmaskin, vilket gör att resultaten som erhålls kan överföras och tillämpas på full skala. Testerna genomförs i enlighet med ISO 5269-2 och 5269-3 standarder för att säkerställa noggrannhet och jämförbarhet.

Med hjälp av denna metod kan en omfattande utvärdering göras av trähaltiga papper med olika ytvikter över ett brett spektrum. Denna metod möjliggör inte bara utvärdering av materialets fysiska egenskaper utan även av dess optiska egenskaper.

Dessutom möjliggör Rapid Köthen-tester en noggrann studie av effekterna av olika kemikalier, exempelvis i samband med introduktionen av nya processkemikalier. Genom att genomföra en första screeningsstudie på småskala kan man på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt utvärdera hur olika massor och massablandningar påverkar slutprodukten.

I sammanhanget fungerar Rapid Köthen som ett ovärderligt verktyg för att optimera processer, förbättra produktkvalitet och minska kostnader inom pappers- och massaindustrin.

Kontaktperson: Lars Sundvall, 070 526 52 21 E-post