Mekaniska massor och kemikalier

Utvärdering av mekaniska massor och kemikalier

Rapid Köthen är en automatisk arkform som med fördel används vid utvärdering av mekaniska massor och kemikalier. Genom att torkningen sker under tryck och hög temperatur mjuknar ligninet och bidrar med styrka i arket.

I Rapid Köthen produceras ark med diametern 20 cm automatiskt. Efter avvattningen torkas arken under tryck vid en temperatur på ca 85 °C, vilket gör att ligninet mjuknar och integreras i arket. På så vis efterliknas processen i en pappersmaskin och resultaten kan överföras till fullstor skala. Testerna sker enligt ISO 5269-2 och 5269-3. Utvärderingar med denna metod kan göras av trähaltiga papper i ytvikter i ett mycket brett intervall.   

Med denna metod kan olika massor och massablandningar utvärderas med avseende på bland annat styrke- och optiska egenskaper. På samma sätt kan effekterna av olika kemikalier studeras, exempelvis i samband med val av nya processkemikalier. En första screening studie kan därför tillförlitligt och kostnadseffektivt göras i liten skala.

Kontaktperson: Lars Sundvall, 070 526 52 21 E-post