Viskospilot

Viskospilot

MoRe går vidare i satsningen på cellulosa för viskosfiber och har nu utvecklat och installerat en större viskospilot för att kunna ta fram större volymer av viskoslösning. Intrimning av pilotens olika delar påbörjas under slutet av juni.

Den nya viskospiloten består av sex delar vilka tillsammans motsvarar en verklig tillverkningsprocess. De sex delarna är mercerisering där alkalicellulosa bildas, press för att pressa bort luten, rivare för att få stor cellulosayta, förmognad, xantering och upplösning.

Viskospiloter finns inte att köpa färdiga ”från hyllan” utan måste sättas samman av delar från olika håll. Vi har köpt vissa komponenter externt medan andra har specialtillverkats för oss, vilket gör att vi har en unik pilot med speciella möjligheter.

Det finns flera skäl till för oss att göra denna rejäla satsning och marknadsintresset är det viktigaste. Vi märker att fler kunder intresserar sig för viskosområdet och med den nya piloten kan vi producera större mängder viskos. Den är bättre anpassad i storlek till såväl vårt pilotkokeri och blekeri som till SP Processums spinnpilot som finns hos oss. Kapaciteten har femdubblats jämfört med vår mindre pilot och av 100 g cellulosa får vi med den nya anläggningen 1 kg viskoslösning, vilket räcker till flera körningar i spinnpiloten.

Kontakt

Filmer som visar nya möjligheter från skogen

 

  • Molekylviktsfördelning

    Utvärdera viskoslösningen map molekylvikten hos oss!

    Läs mer