Ved och renseri

Ved och renseri

Ved är en av de viktigaste variablerna vid massaproduktion och det ställer höga krav på kontrollen av inkommande vedmaterial till fabrikerna. Vid MoRe Research utförs kompletta undersökningar rörande olika typer av fibermaterial med avseende på fiberns ekonomiska värde, processbarhet samt massa- och pappersegenskaper. I vår stupmatade flishugg kan väldefinierad flis produceras. Fabriksflis, uttagen under kontrollerade former, använder vi när en fiberlinje ska simuleras. Flisen genomgår alltid ett omfattande analysprogram där fysikaliska och kemiska egenskaper bestäms.

 • Ved och vedlagring
 • Barkning
 • Flishuggning
 • Flislagring
 • Flissållning
 • Lignin
 • Hemicellulosa
 • Peeling
 • Alkalisk hydrolys
 • Impregnering av flis i realtid
 • Kontinuerlig kokning
 • Batchkokning
 • Farliga illaluktande föroreningar
 • Tvätt
 • Silning
 • Kappatal
 • Viskositet
 • pH
 • ISO-ljushet
 • Vitlut
 • Extraktivämnen

Kontakt

Se film från stock till sållad flis här.

Läs mer om hur renseristudie förbättrar produktionsekonomin