Blekning

Blekning

Vi kan bleka med alla förekommande blekkemikalier i våra pilotutrustningar, såsom:

 • Klordioxid
 • Peroxid
 • Perättiksyra
 • Hypoklorit
 • Syrgas
 • Ozon

Varierande betingelser med avseende på:

 • Massakonsistens
 • Tryck
 • Temperatur
 • Alla kommersiellt använda blekkemikalier

Blekningsutrustning:

 • Quantummixrar
 • Autoklaver
 • Konventionella vattenbad

Provmängd:

 • 0,5 kg
 • 5 - 10 kg

Vi kan därför bleka alla typer av massor:

 • Kemiska massor (pappersmassa och dissolvingcellulosa)
 • Förhydrolyserad sulfatcellulosa för dissolving
 • Mekaniska massor
 • Dissolving
 • Växtfibrer

Vid blekningsförsök så används samma betingelser på labb som ute i fabrikerna vad gäller:

 • Massakoncentration
 • Kemikaliesatser
 • Temperatur
 • Uppehållstid

I autoklaver kan trycksättning ske så att temperaturer över 100°C nås.

Hela vägen:

Eftersom vi har lång och omfattande erfarenhet av blekning samt lämplig utrustning för tillräckligt stora batcher är vi kostnadseffektiva. Exempel på tillfällen när en kund vill att vi genomför blekeristudier kan vara i samband med problem när man tror sig tappa någon viktig massaegenskap i blekeriet. Då använder vi oss av vår Hela vägen® -metodik, dvs. vi tar ut prover före blekning (flis och massa efter kok) och efter varje bleksteg och därefter gör vi motsvarande kok- och blekningsförsök i våra utrustningar. På så vis fås en relevant jämförelse med kundens linje.

Vi kommer också ibland in när en kund vill utvärdera:

 • Ny råvara
 • Ny kokprocess
 • Investera i nytt blekeri
 • Ersätta ett gammalt bleksteg

Då kan vi genom våra pilotstudier vara del i deras förprojekt och på basis av våra resultat göra lönsamhetsberäkningar för kunden att ta med i sitt projektunderlag.

Utbildning:

På uppdrag av P&L genomför vi dessutom sedan flera år tillbaka certifieringsutbildningar för blekerioperatörer.

Christian Enfjord utför blekningsförsöken hos oss.

Kontakt