Kokning

Kokning

Kokeriet är mycket flexibelt och vi har tagit fram effektiva metoder och utrustning för simulering av samtliga kommersiella kokmetoder. Vår avdelning har stor erfarenhet av olika kokerisystem och arbetar kontinuerligt med förbättringar inom både

 • sulfatkokning
 • sulfitkokning

Flis- och lutprover från fabrik används för att simulera den befintliga kokaren i laboratoriemiljö under kontrollerade former. Kokarna kan med fördel även användas som reaktorer i bioraffinaderiutredningar.

Kokeriet är idealiskt för vedundersökningar och kan användas vid garantikörningar.

Vedvariationer:

•Vedslag
•Träddel (rot - topp)
•Ålder (juvenil -mogen)
•Kemisk sammansättning
•Dimensioner
•Skogsröta
•Lagringsröta
•Torrhalt
•Storleksfördelning
•Föroreningar
•Densitet
•Ljushet
Renseri:
 • Ved och vedlagring
 • Barkning
 • Flishuggning
 • Flislagring
 • Flissållning
 • Barkhalt
 • Vedhalt i barkfraktion
 • Torr-rådensitet

Flis

 • Flishuggning
 • Flislagring
 • Flissållning
 • Lignin
 • Hemicellulosa
 • Peeling
 • Alkalisk hydrolys
 • Kontinuerlig kokning
 • Batchkokning
 • Farliga illaluktande föroreningar
 • Tvätt
 • Silning

Analyser

Se film om kokeriet.

Vedanalyser

För hård basning kan sänka rivstyrkan.

Kontakt