Mekanisk massa

Mekanisk massa

Mekanisk trämassa är en typ av massa som produceras genom en mekanisk process för att bryta ner träfibrer till mindre delar. Denna process skiljer sig från kemisk massaproduktion där träet behandlas med kemikalier för att lösa upp ligninet, vilket resulterar i en renare fibermassa. Istället för kemikalier använder den mekaniska processen mekanisk kraft för att separera fibrerna från varandra.

Processen börjar med att träet matas in i en maskin där det genomgår mekanisk bearbetning. Det kan innebära förfina, mala eller klippa sönder träet för att separera fibrerna och bilda en fibermassa. Under denna process kan även vatten användas för att underlätta bearbetningen och hjälpa till att separera fibrerna.

Den resulterande mekaniska trämassan kan ha olika egenskaper beroende på hur processen utförs. Massan kan vara grov och ojämn eller fin och jämn beroende på önskad användning. Den kan även innehålla vissa oönskade material såsom bark eller andra föroreningar som behöver avlägsnas genom olika reningssteg.

Mekanisk trämassa används vanligtvis för tillverkning av produkter såsom papper och kartong där hög styrka inte är en primär faktor. Den används också inom vissa specialiserade tillämpningar där dess grova struktur eller specifika egenskaper är önskvärda. Till skillnad från kemisk trämassa behåller mekanisk massa mer av träets ursprungliga egenskaper och kan vara mer kostnadseffektiv att producera, men den kan också vara mer benägen att åldras och gulna över tid jämfört med kemiskt framställd massa.

Expertis:

Vi har ett team av forskare och ingenjörer med omfattande och långvarig erfarenhet inom området för mekanisk massa. Deras expertis sträcker sig över olika aspekter av produktion, bearbetning och tillämpningar av mekanisk massa. Dessa specialister har arbetat inom industrin under många år och har en djup förståelse för både de tekniska och praktiska utmaningarna som är förknippade med produktionen av mekanisk massa.

Vårt team har inte bara kompetens för att förstå och optimera befintliga processer och produkter inom mekanisk massaproduktion utan har också förmågan att innovera och utveckla nya lösningar för att möta våra kunders och branschens ständigt föränderliga behov.

 

Kontakt Sven Norgren, Tove Joelsson och Lars Sundvall