Massa fysikaliska analyser

Analyser på fibersuspensioner och pappersmassa

Malning

 • Konkvarn
 • PFI-kvarn

Massaegenskaper

 • Malgrad SR°/Freeness CSF
 • Avvattningsförmåga, DDA
 • Vattenretentionsvärde, WRV

Preparering av massa

 • Massakoncentration
 • Standardvatten/avjonat vatten/destilierat vatten/MilliQvatten
 • Torrhaltsbestämning
 • Uppslagning

Laboratoriearkning

 • Konventionell arkform
 • Rapid Köthen

Egenskaper på handark

Optiska egenskaper

 • Massaljushet
 • Ljusspridningskoefficient, s
 • Ljusabsorptionskoefficient, k
 • Vithet CIE
 • Arkning för massaljushet
 • Tillverkning av ark för massaljushet
 • Åldring 80°C, 80% Rh, 16h
 • Åldring 120° C, 16h

FIber och finmaterial

Bauer McNett, fiberfraktionering

BrittJar, finesandel

Somerville, spethalt

Fiberdimensioner

 • Fiberlängd
 • Fiberbredd
 • Fiberform, curl
 • Finmaterial
 • Fibervikt,coarsness
 • Spethalt
 • Fiberlängdsfördelning
 • Kinks
 • Bilder, fibrer och spet

Renhet

 • Smuts och spet
 • Bedömning av smuts och spet i arktorkad massa m genomlysning
 • Smuts i massa
 • Stenceller

Beständighet

 • Accelererande värmeåldring 105°C/100°C
 • Accelererande åldring 80°C 65% fukt
 • Accelererande värmeåldring 120°C eller 150°C
 • Accelererande åldring vid exponering för ljus
 • Ljushetsåldring i Suntestskåp (xenonljus)

Mäldkemi

 • Aska 525°C/900°C
 • Katjonbehov
 • Retentionsmedelsstudie, Britt Jar
 • Retentionsmedelsstudie, DDA
 • Turbiditet
 • Z-potential

Kontakt